Znak logo stanowi podstawę do działania i wskazuje tożsamość. Duża liczba kanałów komunikacji i odbiorców wymusza potrzebę ewolucji logo w stronę jasnego przekazu. Czytelność i rozpoznawalność znaków to dzisiaj wartość nadrzędna w projektowaniu logo.

Potrzebujesz logo?

zamów projekt logo

Dobry projekt logo uwzględnia różne kanały komunikacji od papeterii, aż po ekran telefonu komórkowego. Charakterystyczne i skalowalne logo zdecydowanie zapada w pamięć odbiorców i wzmaga uwagę otoczenia w jakim się znajdzie.

Elastyczny wizualny system identyfikacji wizualnej wraz ze skalowalnym logo uwzględniający przestrzeń i czas w jakim się znajdzie może się rozwijać długofalowo i przynosić wymierne korzyści, zachęcać do interakcji w dzisiejszym środowisku.

System identyfikacji wizualnej?

System wizualny pomaga odnieść sukces produktu lub usługi. System wizualny prezentuje to wszystko w co wierzę tworząc jasny i silny komunikat. W tym systemie to logo jest najważniejszym ogniwem i odpowiedzią na najbardziej podstawowej pytanie – „Kim jestem?”. Określenie charakteru i miejsca to klucz do tożsamości a wielowymiarowość i elastyczność to zaleta bardzo przydatna w dzisiejszych czasach.