Projektowanie grafiki wymaga łączenia szeregu umiejętności. Proces należy rozpocząć od precyzyjnego określenia potrzeb aby projekt odpowiadał oczekiwaniom i spełniał swoja funkcję.

Brief

Pierwszym krokiem jest przygotowanie założeń dla projektu. Takie założenia wyraża brief i zapewnia przegląd zagadnień do zaprojektowania, określa rolę odbiorcy, informuje o problemach, precyzuje cele i potrzeby. Następnym  krokiem jest przegląd dostarczonych danych, badania i research. Na tym etapie ważne jest zrozumienie grupy docelowej. Dobrze jest określić cechy odbiorcy np wiek czy upodobania. Wnioski z tego etapu kształtują kierunek projektowania co ma wpływ na efekt końcowy.

Projektowanie

Na początku procesu projektowania jest dużo planowania. Powstają szkice koncepcyjne, które pozwalają na szybkie podejmowanie decyzji i przegląd pomysłów. Po wybraniu kilku opcji następuje wizualizacja pomysłów i przenoszenie w cyfrowy wymiar. Ta część procesu jest bardzo pracochłonna i niejednokrotnie może trwać stosunkowo długo. Dalej następuje prezentacja projektów. Projekty prezentowane są w sposób jak najbardziej zbliżony do przyszłej realizacji.

Realizacja

W dalszym etapie następuje realizacja potwierdzonego i wybranego projektu. Techniki wykorzystane do realizacji projektu mogą być różne i dobierane są według potrzeb. Materiały reklamowe poligraficzne najczęściej drukowane są w technologii offsetowej. Opakowania i etykiety czyli wysokonakładowe realizacje drukowane są metodą sitodruku bądź w technologii fleksograficznej.